DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 7 - Chân trời sáng tạo

7501 lượt xem
 

7.3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến: Bài giảng - Tiết 3

video
63 lượt xem

Tác giả: Thầy Quang

Nhà cung cấp: THẦY QUANG

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con tự học ở nhà.   

        

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh xây dựng tư duy Toán học.

  • Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học. 

  • Cải thiện kiến thức của người học. 

Tóm tắt nội dung

 Cuốn sách “Toán Lớp 7 - Chân trời sáng tạo” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Cụ thể, các kiến thức trong sách sẽ xoay quanh số hữu tỉ, số vô tỉ, hình học trực quan trong thực tiễn và các công thức tính diện tích, chu vi… Nhờ đó các em sẽ hình thành tư duy nhạy bén khi gặp các vấn đề liên quan đến Toán học, giải quyết một cách đơn giản.