DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 10 - Cánh Diều

982 lượt xem
 

7.3. Phương trình đường thẳng: Bài giảng

video
29 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

         

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh xây dựng tư duy Toán học. 

  • Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học. 

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Toán Lớp 10 - Cánh Diều” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Các em học sinh sẽ được tiếp xúc với các kiến thức như: Hàm số bậc, phương trình, hệ phương trình và bắt đầu tìm hiểu về hình học không gian. Chính vì thế, đây chính là một quyển sách hết sức cần thiết cho con em học Toán.