DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 1 - Chân trời sáng tạo

2412 lượt xem
 

2.1. Các số 1,2,3: Bài giảng

video
48 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: Vietjack/ Học trực tuyến OLM

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh lớp 1, phụ huynh và Giáo viên Toán lớp 1.

  • Học sinh lớp 1 cần tham khảo tài liệu hỗ trợ học tập.

Lý do nên xem

  • Giúp học sinh tìm hiểu, củng cố kiến thức và logic toán học.

  • Giúp học sinh học tốt môn toán lớp 1 và chuẩn bị cho bài kiểm tra.

  • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Toán Lớp 1 - Chân trời sáng tạo” với 30 bài học gồm 5 phần chính là: làm quen với một số hình, các số đến 10, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, các số đến 20, các số đến 100. Nội dung của sách bao hàm các kiến thức về số đếm và những phép tính đơn giản để giúp học sinh củng cố kiến thức và học đếm số nhuần nhuyễn. Học sinh sẽ học được tư duy tính toán và có thể thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi tới 10 cũng như nắm vững các số đếm từ 0 - 100 theo phương pháp logic, dễ thuộc.