DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Quy trình buồng phòng & thuật ngữ tiếng anh dành cho buồng phòng

2521 lượt xem
 

Chương 06: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng phòng

pdf
76 lượt xem

Tác giả: Đinh Thị Thúy Hồng và nhóm cộng sự

Nhà cung cấp: DJC

Đối tượng phù hợp
  • Cán bộ đào tạo/Chuyên viên đào tạo khách sạn -khu nghỉ dưỡng. 

  • Thực tập sinh muốn trở thành chuyên viên đào tạo khách sạn - khu nghỉ dưỡng.

Lý do nên xem
  • Bổ sung kiến thức về nghiệp vụ đào tạo và quản lý đào tạo khách sạn.

Tóm tắt nội dung

     Trong bối cảnh nền kinh tế dịch vụ đóng vai trò quan trọng, các khách sạn - khu nghỉ dưỡng càng coi trọng những người có khả năng xây dựng mối quan hệ, thích nghi và sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Việc trang bị cho nhân viên những kỹ năng mềm trong lĩnh vực này là yêu cầu bắt buộc. Chính vì vậy, Chị Đinh Thị Thúy Hồng - Cố vấn chuyên môn mảng Đào tạo cùng với cộng sự đã chắp bút biên soạn bộ quy trình vận hành khách sạn - khu nghỉ dưỡng gồm: 

  • Quy trình đào tạo (Training) 

  • Quy trình Tiền sảnh & Thuật ngữ tiếng anh dành cho Tiền Sảnh (Front Office) 

  • Quy trình Buồng phòng & Thuật ngữ tiếng anh dành cho Buồng Phòng (Housekeeping)

Hy vọng quý độc giả chắt lọc những giá trị quý báu qua nội dung “Quy trình vận hành khách sạn - khu nghỉ dưỡng. Nào hãy cùng Thư viện 100 năm DJC tìm hiểu, bạn nhé!