DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 7 - Kết nối tri thức

3337 lượt xem
 

8.6. Trao đổi khí ở sinh vật: Bài giảng

video
89 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Chí Sơn

Nhà cung cấp: Thầy Nguyễn Chí Sơn

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh cần nguồn thông tin để giúp con tự học. 

       

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực lý - hóa - sinh. 

  • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Tóm tắt nội dung

  Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức” có tổng cộng 12 bài giảng chính với các chủ đề gói gọn trong lĩnh vực hóa - sinh, nhằm hướng sự tập trung của các em học sinh đến sự tồn tại của vật chất xung quanh, cách thức phát triển của thực vật, sự sinh trưởng của động vật và vô vàn những thức tồn tại trong tự nhiên. Nhờ đó, các em nhỏ sẽ vừa học được kiến thức, vừa có chỗ để áp dụng sự hiểu biết của mình khi thắc mắc về mọi thứ xung quanh.