DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 7 - Cánh Diều

4281 lượt xem
 

10.3. Sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài giảng

video
92 lượt xem

Tác giả: Thầy Quang

Nhà cung cấp: THẦY QUANG

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh cần tài liệu để giúp con học tại nhà 


        

Lý do nên xem
  • Giúp học sinh mở rộng kiến thức về khoa học tự nhiên.

  • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Tóm tắt nội dung

 Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 7 - Cánh diều” gồm 12 bài giảng chính với những chủ đề chia đều ra các lĩnh vực nhỏ hơn trong khoa học tự nhiên là lý - hóa - sinh như: Từ trường, ánh sáng, phân tử, nguyên tố, sự tuần hoàn của động - thực vật. Ngoài ra, ở quyển sách này các em học sinh còn được giới thiệu, làm quen với bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, tạo nền tảng vững chắc để tiếp xúc với cả môn học sau này.