DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo

3597 lượt xem
 

1.1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên: Bài giảng

video
247 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack/ Thầy Liêm

Nhà cung cấp: VietJack/ THẦY LIÊM

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 6, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con em tự học. 

         

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức về các môn học tự nhiên.

  • Hỗ trợ giáo viên, phụ huynh trong việc giảng dạy con em. 

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo” gồm 12 bài học liên quan đến các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực lý - hóa - sinh như: Đo lường, nguyên tố, vật chất, tế bào… để các em học sinh có thêm nền tảng về khoa học tự nhiên, mở rộng thế giới quan về các vật chất, môi trường xung quanh và đặc biệt là nâng cao khả năng tiếp thu, tạo nền tảng về khoa học tự nhiên.