DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hạnh phúc tùy cách nhìn

2533 lượt xem
 

13 Mùa Xuân Đang Hiện Hữu - Sách nói: Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn

video
63 lượt xem

Tác giả: Thầy Viên Ngộ

Nhà cung cấp: Sưu tầm

Đối tượng phù hợp
  • Tất cả mọi người

Lý do nên xem
  • Hiểu hơn về các triết lý nhân sinh

  • Bình an hơn trong cuộc sống

Tóm tắt nội dung

Ai cũng mong tìm kiếm được hạnh phúc nhưng mấy ai có được hạnh phúc đích thực vì mải miết tìm kiếm những thứ ngoài thân, ngoài tầm với mà quên mất hạnh phúc chính là ở đây, bây giờ và tùy cái nhìn của bạn!