DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀNH TRÌNH KIM CƯƠNG Phiên bản hệ thống 14.0-20231106

Thông tin về CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀNH TRÌNH KIM CƯƠNG instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

DJC - About
Module About
DJC - Thông tin tài khoản
Module Thông tin tài khoản
DJC - Affiliate
Module Affiliate
DJC - API
DJC API
DJC - Book award
Module Award
DJC - Base
Base for DJC Homepage
DJC - Blog
Module Blog
DJC - Business
Module Business
DJC - Comment
Comment
DJC - Diamond witch club
Module Diamond witch club
DJC - Emoji
Emoji
DJC - Sự kiện
Module Sự kiện
DJC - Kho đá quý
Module Kho đá quý
DJC - Kho quà tặng
Module Kho quà tặng
DJC - Thư viện chung
Module Thư viện chung
DJC - Thư viện liên kết
Module Thư viện liên kết
DJC Membership
Module Thành viên
DJC - Tin tức
Module Tin tức
DJC - Thông báo
Module Notification
DJC - Thanh toán
Module Payment
DJC - Ranking
Module cấu hình Ranking
DJC - Setting
Setting
DJC - Giải pháp
Module Giải pháp
DJC - Stone dam
DJC Stone dam API
DJC - Elite VietNam
Module Elite VietNam
DJC - Bánh xe cuộc đời
Module Bánh xe cuộc đời
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn