DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Yêu mình đủ, bạn có cả thế giới

Yêu mình đủ, bạn có cả thế giới

  • Các bạn học sinh, sinh viên, người đi làm.

  • Các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ trong giai đoạn từ 18 - 30 tuổi.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 20/07/2023
Thành viên 1
18 - 50 18-50

    Ôi "Yêu mình đủ bạn có cả thế giới", chuẩn đấy! Bạn đã thử chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bản tóm tắt của Thư viện 100 năm nhé xem tác giả Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ bí quyết gì nào?