DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp/Cấp lãnh đạo cơ quan 

  • Đội ngũ quản lý cấp trung (Trưởng/Phó các phòng - ban)

  • Cá nhân mong muốn tìm hiểu kiến thức về văn hóa doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/04/2023
Thành viên 1
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

      Mỗi doanh nghiệp đều có một lịch sử hình thành và phát triển riêng, không doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào. Thế nên, việc tự định hình và xây dựng bản sắc văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Nó giúp doanh nghiệp vạch rõ lộ trình trên con đường phát triển, ngoài ra còn thúc đẩy động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp giống như chất keo vô hình kết nối tập thể nhân viên hướng đến mục tiêu chung, giá trị chung. Khi bản thân nhân viên đã định vị được vai trò của mình, họ sẽ làm việc với tinh thần nỗ lực cải thiện hiệu suất, với thái độ tự hào tham gia đóng góp, với tâm thế tận hiến cống hiến hết mình.

Khi nhìn nhận một cách tường minh như vậy, chắc hẳn bạn cũng đồng ý rằng, văn hóa doanh nghiệp mang đến nhiều lợi ích to lớn. Và chú tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xem như bước đệm không thể thiếu để doanh nghiệp tiến xa, đi đường dài. Tất nhiên, tổng thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ bao gồm nhiều góc độ, khía cạnh đa dạng. Trong khuôn khổ của tài liệu này, Thư viện số 100 năm xoáy sâu vào 4 phương diện cụ thể của bức tranh tổng thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số. Đó là:

     - Phát triển trải nghiệm nhân viên;

     - Đạo đức kinh doanh;

     - Truyền cảm hứng, tạo động lực;

     - Xây dựng văn hóa họp.

 Xin trân trọng giới thiệu và mời bạn cùng khám phá tìm hiểu!