DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Vượt qua nỗi sợ khi diễn thuyết

Vượt qua nỗi sợ khi diễn thuyết

  • Tất cả mọi người đặc biệt những người làm công việc liên quan nhiều đến giao tiếp, thuyết trình và đàm phán. 

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
18-50
    Sự hồi hộp trước mỗi buổi thuyết trình là tâm trạng chung của hầu hết mọi người chứ không riêng gì mình bạn. Tuy nhiên có một sự khác biệt lớn, có người dễ dàng vượt qua sự hồi hộp đó bước ra sân khấu nhưng có người lại để nỗi sợ chói chặt họ, khiến họ sợ hãi không dám bước ra. “Vượt qua nỗi sợ khi diễn thuyết” của Coach Danny Võ Thành Đăng sẽ giúp bạn chinh phục những nấc thang trên hành trình biến thành diễn giả chuyên nghiệp.