DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Vật lý lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

Vật lý lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 8, giáo viên.

  • Phụ huynh cần nguồn tài liệu để dạy tại nhà. 

        

Cập nhật gần nhất 20/09/2023
Thành viên 1
Vật lý

 Cuốn sách “Vật lí 8 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 3 phần: 

  • Cơ học 

  • Nhiệt học

Ở quyển sách này, các em học sinh sẽ được tiếp xúc với những kiến thức nâng cao hơn trong lĩnh vực cơ - nhiệt học như: Chuyển động cơ học, cân bằng, áp suất, định luật về công… Từ những lý luận và công thức vật lý học được, các em có thể ứng dụng vào thực tế để chế tạo các sản phẩm hỗ trợ nho nhỏ như: Motor, tham gia các kỳ thi sáng tạo khoa học hay trang bị kiến thức cho những kì thi quan trọng trong tương lai.