DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Vật lý lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Vật lý lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh cần giảng dạy cho con tại nhà. 

Cập nhật gần nhất 22/09/2023
Thành viên 1
Vật lý

 Cuốn sách “Vật lý 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 7 phần chính: 

  • Động học chất điểm 

  • Động lực học chất điểm 

  • Cân bằng và chuyển động của vật rắn

  • Các định luật bảo toàn 

  • Chất khí 

  • Cơ sở của nhiệt động lực học 

  • Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể 

Ở quyển sách này, các em học sinh sẽ được tiếp xúc với những khái niệm cao hơn trong lĩnh vực vật lý như: Động lực học, công suất, nội năng, sự rơi tự do, định luật Niu-tơn… tất thảy những kiến thức này sẽ là hành trang cực kì quan trọng để các em thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về vật lý trong tương lai. Thậm chí, đây sẽ là nền tảng để kích thích tư duy ứng dụng phát minh, sáng chế của các em.