DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 3, giáo viên.

  • Phụ huynh cần giảng dạy cho con tại nhà. 

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 09/08/2023
Thành viên 1
tự nhiên và xã hội

 Cuốn sách “Tự nhiên xã hội 3 - Chân trời sáng tạo” có tổng cộng 6 bài giảng chính:

  • Gia đình

  • Trường học 

  • Cộng đồng và địa phương

  • Thực vật và động vật

  • Con người và sức khỏe

  • Trái đất và bầu trời 

Từ những chủ đề trên, các em sẽ được tiếp xúc với các khái niệm về họ hàng, gia đình, tài sản trong nhà… Ngoài ra, quyển sách cũng xây dựng tư duy của học sinh về sức khỏe con người, kỹ năng phòng chống hỏa hoạn…