DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh Diều

Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 3, giáo viên.

  • Phụ huynh cần giảng dạy cho con tại nhà. 

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 08/08/2023
Thành viên 1
tự nhiên và xã hội

 Cuốn sách “Tự nhiên xã hội 3 - Cánh diều” có tổng cộng 6 bài giảng chính:

  • Gia đình

  • Trường học 

  • Cộng đồng và địa phương

  • Thực vật và động vật

  • Con người và sức khỏe

  • Trái đất và bầu trời 

Ở từng chủ đề, quyển sách sẽ có các bài giảng liên quan như: Họ hàng nội ngoại hai bên, cách giữ gìn tài sản trong nhà, phòng chống hỏa hoạn… Nhờ đó, các bạn học sinh sẽ được học trang bị những kỹ năng sống cần thiết, có thêm tư duy về các mối quan hệ xung quanh.