DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tự nhiên và xã hội lớp 2 - Kết nối tri thức

Tự nhiên và xã hội lớp 2 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 2, giáo viên.

  • Phụ huynh hỗ trợ con em học tập. 

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 08/08/2023
Thành viên 1
tự nhiên và xã hội

Cuốn sách “Tự nhiên xã hội 2 - Kết nối tri thức” có tổng cộng 6 bài giảng chính:

  • Gia đình

  • Trường học 

  • Cộng đồng và địa phương

  • Thực vật và động vật

  • Con người và sức khỏe

  • Trái đất và bầu trời 

Qua quyển sách, các em sẽ được thêm nhiều kiến thức về gia đình, trường học, môi trường xung quanh… nhờ đó sẽ thêm sự hiểu biết về các loại nghề nghiệp, động thực vật xung quanh và đặc biệt là hiểu thêm về cách chăm sóc bản thân thông qua các bài học về cơ thể người.