DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tự nhiên và xã hội lớp 1 - Kết nối tri thức

Tự nhiên và xã hội lớp 1 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 1, giáo viên.

  • Phụ huynh cần giảng dạy cho con tại nhà. 

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 09/08/2023
Thành viên 1
tự nhiên và xã hội

Cuốn sách “Tự nhiên xã hội 1 - Kết nối tri thức” có tổng cộng 6 bài giảng chính:

  • Gia đình

  • Trường học 

  • Cộng đồng và địa phương

  • Thực vật và động vật

  • Con người và sức khỏe

  • Trái đất và bầu trời 

Cuốn sách này có nội dung chủ yếu xoay quanh các chủ đề hết sức gần gũi, thân thuộc với học sinh, hỗ trợ mở rộng tư duy cũng như thế giới quan của trẻ nhỏ về thế giới xung quanh.