DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tự chủ tài chính

Tự chủ tài chính

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

    Không phải ngẫu nhiên tự chủ tài chính luôn là niềm mong mỏi của tất cả mọi người, nó đem lại cho con người sự tự chủ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chỉ cần nắm vững và làm tốt những lưu ý dưới đây thì việc bạn đạt được tự chủ tài chính sẽ không còn xa, hãy cùng tìm hiểu nhé!

  • Tự chủ cá nhân

  • Tự chủ tài chính là một phần của tự chủ cá nhân

  • A.B.C = Nhận thức trước khi thay đổi

  • Tam giác giáo dục thông minh GENIUS

  • Cuộc sống ước mơ

  • Nghề nghiệp ước mơ

  • Ý tưởng lớn, tiền lớn

  • Định hướng tương lai nghề nghiệp