DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Trở thành tác giả Bestseller

Trở thành tác giả Bestseller

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn tìm hiểu và phát triển bản thân.

- Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về quy trình viết và dự định trở thành tác giả trong tương lai.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 20/07/2023
Thành viên 1
Tuệ 18-50

Cách để Trở thành tác giả Bestseller do DJC biên soạn là một cuộc hành trình được thu nhặt, tích lũy và đóng gói với mong muốn gửi đến bạn đọc những thông điệp, cách thức, phương tiện… để giúp bạn từng bước trở thành một người sáng tác chân chính. 

Thông qua ba phần tương ứng với hành trình “viết” bao gồm:

  • Trang bị

  • Lên đường

  • Về đích

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!