DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 9, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 9 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Quyển sách sẽ giúp cho người học hiểu được các đa thức nâng cao, kiến thức liên quan đến hàm số cơ bản, đồ thị, phép tính đường thẳng. Ngoài ra, kiến thức hình học như: Hệ thức lượng trong tam giác, lượng giác… cũng được giảng dạy cho người học.