DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 8, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con cái học tập. 

         

Cập nhật gần nhất 06/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 8 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Đại số và Hình học. Quyển sách này sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu rõ khái niệm của đơn thức, đa thức, các cộng trừ nhân chia các đơn - đa thức… Đặc biệt là các kiến thức về Hằng đẳng thức đáng nhớ sẽ theo các em xuyên suốt trong quá trình học Toán, ứng dụng Toán học. Sách “Toán 8” cũng mang đến một lượng kiến thức đầy đủ về Hình học như: Tứ giác, hình thang…