DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 8 - Kết nối tri thức

Toán lớp 8 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 8, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con cái học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 15/12/2023
Thời gian hoàn thành 23 phút
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 8 - Kết nối tri thức” gồm 5 chương với các chủ đề xoay quanh hai lĩnh vực lớn của Toán học là Đại số và Hình học. Ở quyển sách này, các em học sinh sẽ được tiếp xúc với các kiến thức cơ bản trong đại số như: đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng, kèm theo đó là các vấn đề liên quan đến hình học, sự đo lường trong Toán học.