DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 8 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 8, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con cái học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 11/12/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 8 - Chân trời sáng tạo” gồm 4 chương với các kiến thức liên quan đến Đại số và Hình học cơ bản. Qua đó, các em sẽ nắm được đơn thức và đa thức nhiều biến, hằng đẳng thức đáng nhớ, phép toán phân thức đại số, kiến thức về hình học cơ bản như: hình chóp tam giác đều, tứ giác, hình thang,... Ngoài ra, phần toán xác suất - thống kê cũng được đưa vào chương trình để các em được tiếp xúc, làm quen trước khi học sâu hơn ở các năm sau.