DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 8 - Cánh Diều

Toán lớp 8 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 8, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con cái học tập. 

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 12/12/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 8 - Cánh diều” tổng cộng 5 chương với các chủ đề liên quan đến Đại số và Hình học cơ bản để các em học sinh có thể làm quen và tiếp thu nhanh. Nhờ quyển sách, người học sẽ thông hiểu được đa thức nhiều biến, hàm số đồ thị, hình học trực quan… và có thể áp dụng được các kiến thức đã học về đo lường, dựng hình một các hiệu quả.