DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

Cập nhật gần nhất 24/09/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 7 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Ở quyển sách này, các em học sinh sẽ được làm quen với các kiến thức liên quan đến tập hợp số, số hữu tỉ, quy ước làm tròn số… để mở rộng nhân sinh quan về Toán học. Về phần hình học, người học sẽ được giảng dạy về hình tam giác, đa giác và các phép tính liên quan.