DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 7 - Kết nối tri thức

Toán lớp 7 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con tự học.   

Cập nhật gần nhất 29/09/2023
Thành viên 2
Toán học

    Cuốn sách “Toán 7 - Kết nối tri thức” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Với phần Số học, các em học sinh sẽ được học các kiến thức liên quan đến số hữu tỉ, số vô tỉ, căn bậc hai trong số học… Riêng phần hình học, các em sẽ được học về các hình học trực quan trong thực tiễn như: Hình cầu, tam giác, tròn, lăng trụ… và các công thức tính toán liên quan.