DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con tự học ở nhà.   

        

Cập nhật gần nhất 28/09/2023
Thành viên 2
Toán học

 Cuốn sách “Toán Lớp 7 - Chân trời sáng tạo” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Cụ thể, các kiến thức trong sách sẽ xoay quanh số hữu tỉ, số vô tỉ, hình học trực quan trong thực tiễn và các công thức tính diện tích, chu vi… Nhờ đó các em sẽ hình thành tư duy nhạy bén khi gặp các vấn đề liên quan đến Toán học, giải quyết một cách đơn giản.