DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 7 - Cánh Diều

Toán lớp 7 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 7, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.   

Cập nhật gần nhất 29/09/2023
Thành viên 2
Toán học

Cuốn sách “Toán 7 - Cánh diều” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Đại số và Hình học. Cuốn sách này sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu được lý luận về số hữu tỉ, vô tỉ, hình lăng trụ, căn bậc hai trong toán học… Từ đó có thể thực hiện các bài toán, phép tính trong đề thi và áp dụng vào thực tiễn khi cần.