DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 6 - Cánh Diều

Toán lớp 6 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 6, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn con tự học tốt.  

     

Cập nhật gần nhất 28/09/2023
Thành viên 2
Toán học

    Cuốn sách “Toán Lớp 6 - Cánh diều” tổng cộng 6 chương với các chủ đề liên quan đến Đại số và Hình học cơ bản để các em học sinh có thể làm quen và tiếp thu nhanh. Nhờ quyển sách, người học sẽ thông hiểu được các lý luận về lũy thừa, số tự nhiên, xác suất thống kê… và có thể áp dụng được các kiến thức đã học về đo lường, dựng hình một các hiệu quả.