DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

  • Người đang ôn thi Đại học, Cao đẳng… 

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

 Cuốn sách “Toán Lớp 12 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Ở quyển sách này, các em học sinh sẽ không còn học các bài toán Đại số thông thường mà sẽ chuyển hẳn sang lĩnh vực Giải tích với các chủ đề như: Hàm số, nguyên hàm, đạo hàm, sự đồng - nghịch của hàm số… Ở phần Hình học, các em sẽ được học sâu hơn về hình học không gian, áp dụng được rất nhiều vào công việc xây dựng, thiết kế công trình, nhà cửa…