DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Qua đây, người học sẽ tiếp thu được các kiến thức liên quan đến lượng giác, tổ hợp - chỉnh hợp và xác suất thống kê. Đặc biệt, quyển sách này cũng cho các em học sinh tiếp xúc lần đầu với giải tích - một dạng tương đối cao cấp của Toán học.