DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 11 - Kết nối tri thức

Toán lớp 11 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 11, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

         

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 11 - Kết nối tri thức” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Qua quyển sách, các em học sinh sẽ nắm được khái niệm, công thức và cách tính toán của các vấn đề liên quan như: Lượng giác, tổ hợp - chỉnh hợp, xác suất thống kê và giải tích. Ngoài ra, phần Hình học cũng chú trọng kiến thức về lăng trụ 4 chiều, đường tròn… giúp tư duy về Toán hình của các em được phát triển toàn diện hơn.