DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Toán lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn cùng con cái học tập tại nhà. 

         

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Ở quyển này, kiến thức Toán học được cung cấp là các dạng kiến thức trung cấp như: Hệ phương trình, hàm số bậc nhất, bậc hai… Phần hình học cũng mang đến các kiến thức về hình học không gian, tiến gần hơn đến thực tế cho người học.