DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 10 - Kết nối tri thức

Toán lớp 10 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

         

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Qua đó, các em học sinh sẽ học được khái niệm, công thức liên quan đến hệ phương trình, hàm số bậc nhất, bậc hai và bắt đầu học lĩnh vực hình học không gian. Đây sẽ là thời điểm xây dựng nền tảng cho các kiến thức ở những năm tiếp theo.