DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con cái học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 15/05/2024
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 10 - Chân trời sáng tạo” gồm 4 chương với các kiến thức liên quan đến Đại số, Hình học cơ bản. Qua đó, các em sẽ nắm được mệnh đề, tập hợp, bất phương trình, hệ bất phương trình, hàm số và đồ thị, kiến thức về hình học cơ bản như: giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180 độ, định lí côsin, sin, vectơ... Ngoài ra, phần toán xác suất - thống kê cũng được đưa vào chương trình để các em được tiếp xúc, làm quen trước khi học sâu hơn ở các năm sau.