DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 10 - Cánh Diều

Toán lớp 10 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn giúp con cái học Toán.  

         

Cập nhật gần nhất 02/10/2023
Thành viên 1
Toán học

Cuốn sách “Toán Lớp 10 - Cánh Diều” chia làm 2 tập với 2 chương chính là Số học và Hình học. Các em học sinh sẽ được tiếp xúc với các kiến thức như: Hàm số bậc, phương trình, hệ phương trình và bắt đầu tìm hiểu về hình học không gian. Chính vì thế, đây chính là một quyển sách hết sức cần thiết cho con em học Toán.