DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tin học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh đang học lớp 9 muốn củng cố các kiến thức Tin học.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin lớp 9.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 9 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” được biên soạn với 4 chương học chính gồm: mạng máy tính và internet; một số vấn đề xã hội của tin học; phần mềm trình chiếu; đa phương tiện. Nội dung trong sách hệ thống hóa lại các kiến thức Tin học từ lớp dưới và bổ sung thêm các phương pháp mới và tư duy cho học sinh. Học sinh sẽ làm quen với mạng máy tính, các phần mềm trình chiếu để hỗ trợ học tập đồng thời biết được môn Tin học áp dụng ngoài thực tế ra sao. Sách trình bày với bố cục logic, dễ nhìn và giúp học sinh nhanh tiếp thu các kiến thức tin học.