DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 8 - Kết nối tri thức

Tin học lớp 8 - Kết nối tri thức

  • Học sinh đang theo học lớp 8 và muốn học tốt môn Tin học.

  • Giáo viên bộ môn Tin học.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 8 - Kết nối tri thức” được biên soạn với 6 chương học chính gồm: máy tính và cộng đồng; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao; làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Học sinh sẽ hiểu thêm về giá trị cốt lõi của thông tin, thao tác nhuần nhuyễn các ứng dụng tin học và làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh.