DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 7 - Kết nối tri thức

Tin học lớp 7 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 7 muốn học tốt môn tin học.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin học lớp 7.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 7 - Kết nối tri thức” xây dựng với 5 chương học chính gồm: máy tính và cộng đồng; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bên cạnh đó, sách cũng hướng dẫn thực hiện các thao tác tin học văn phòng cơ bản và có những câu hỏi kiểm tra sát với thực tế.