DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin Học lớp 6 - Kết nối tri thức

Tin Học lớp 6 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 6 đang học môn Tin học.

  • Giáo viên dạy tin học lớp 6.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 6 - Kết nối tri thức” được biên soạn gồm 6 chương: máy tính và cộng đồng; mạng máy tính và internet; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Nội dung trong sách được sắp xếp một cách hợp lý từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh có thể thao tác tốt trên máy tính. Đây là một cuốn sách tốt với phương pháp dạy học đổi mới, hiệu quả.