DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 6 - Cánh Diều

Tin học lớp 6 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 6 đang học môn Tin học.

  • Giáo viên dạy Tin học lớp 6.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 6 - Cánh diều” biên soạn với các nội dung chính: máy tính và cộng đồng; mạng máy tính và internet; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính và 4 bộ đề thi. Nội dung của sách xây dựng các kiến thức trọng tâm trong môn Tin học. Từ đó giúp cho học sinh có thể học tốt và thao tác nhuần nhuyễn trên máy tính.