DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 3 - Kết nối tri thức

Tin học lớp 3 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 3 đang theo học môn tin học.

  • Giáo viên giảng dạy Tin học lớp 3.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 3 - Kết nối tri thức” được biên soạn với 6 chương học gồm: máy tính và em; mạng máy tính và internet; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Sách chú trọng xây dựng tư duy học môn Tin học, đề cao đạo đức trong thế giới tin học và trang bị các kiến thức nền tảng. Học sinh sẽ làm quen với máy tính, các thao tác cơ bản đến nâng cao giúp cải thiện kỹ năng nhanh chóng.