DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 11 - Kết nối tri thức

Tin học lớp 11 - Kết nối tri thức

  • Học sinh muốn học tốt bộ môn tin học lớp 11.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin lớp 11.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 11 - Kết nối tri thức” được biên soạn và trình bày với 6 chương chính là: máy tính và xã hội tri thức; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu; hướng nghiệp với tin học; kỹ thuật lập trình. Nội dung trong sách bao quát nhiều vấn đề trong môn tin học, từ đó giúp cho học sinh nắm vững kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, học sinh cũng biết cách tìm kiếm thông tin và lập trình một cách căn bản.