DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiết kiệm hiệu quả

Tiết kiệm hiệu quả

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

    Khi bạn có một khoản tiền, sẽ vô cùng hấp dẫn nếu tiêu hết số tiền đó ngay khi nhận được. Nhưng sẽ càng hữu ích hơn nữa nếu bạn biết tiết kiệm một phần số tiền ấy làm thành một khoản tích lũy để dành. Tuy nhiên tiết kiệm như thế nào mới là hợp lý? Hãy tham khảo những hướng dẫn ở dưới đây nhé!

  • Thói quen quan trọng hơn số lượng

  • Lãi kép

  • Nguyên tắc 72

  • Làm thế nào để tận dụng lãi kép?

  • Nâng cao kỹ năng tiết kiệm cá nhân

  • Học cách tiết kiệm

  • Nguyên tắc 6 chiếc hũ