DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 9, giáo viên. 

  • Người học tiếng Anh trình độ Trung cấp. 

  • Phụ huynh muốn giúp con mình tự học tiếng Anh tại nhà. 

Cập nhật gần nhất 22/08/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

 Cuốn sách “Tiếng Anh 9 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” bao gồm 12 bài giảng chính cùng với 4 bài luyện tập sau mỗi 3 bài giảng chính, mang đến cho học sinh kiến thức và cả cơ hội luyện tập tiếng Anh sau mỗi bài học. Từ vựng xoay quanh các chủ đề như: Sinh tồn, nông nghiệp, đời sống - xã hội… sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh lên một cách đáng kể.