DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 8, giáo viên.

  • Người học tiếng Anh trình độ Trung Cấp.

  • Giáo viên, phụ huynh muốn giúp con em tự học. 

Cập nhật gần nhất 26/08/2023
Thời gian hoàn thành 10 phút
Thành viên 1
Tiếng anh

Cuốn sách “Tiếng Anh 8 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 12 bài học chính với đa dạng các chủ đề như: Con người Việt Nam, văn hóa trong trang phục và lối sống của người Việt Nam, lễ hội ở Việt Nam… Quyển sách này chủ yếu tập trung vào việc giảng dạy thêm từ vựng về văn hóa, nét đặc trưng của Việt Nam để học viên có thể tự tin trong giao tiếp, góp phần đưa văn hóa và hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.