DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 2 - Cánh Diều

Tiếng Anh lớp 2 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 2, giáo viên.

  • Người mới bắt đầu học tiếng Anh.

  • Phụ huynh muốn giúp con học tiếng Anh tốt hơn.

        

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

 Cuốn sách “Tiếng Anh 2 - Cánh Diều” gồm 4 bài học chính:

+ Unit 1: Stories 

+ Unit 2: I like food 

+ Unit 3: Clothes 

+ Unit 4: Animals 

Cùng với đó là 2 phần luyện tập phụ: 

+ Review Unit 1+2
+ Review Unit 3+4

Qua đây, các em học sinh có thể làm quen với tiếng Anh tại các chủ đề phong phú hơn như: Câu chuyện, thức ăn, quần áo và thế giới động vật. Số lượng bài học không nhiều nhưng vừa đủ sẽ giúp cho chất lượng giảng dạy được đảm bảo, tăng cao khả năng tiếp thu và thực hành của học viên từ hai phần ôn tập (review) được tích hợp vào sách.