DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12, giáo viên.

  • Người đang muốn nâng cao trình độ tiếng Anh lên Trung cấp.  

Cập nhật gần nhất 22/08/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

 Cuốn sách “Tiếng Anh 12 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 10 bài giảng chính với những chủ đề xoay quanh đến các vấn đề mang tính kinh tế như: Sự đô thị hoá, phong trào sống xanh, thế giới việc làm… Qua đó, các em học sinh và người học sẽ biết làm cách nào để bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề liên quan bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cuốn sách này còn giúp người học có thêm một lượng kiến thức kinh tế, đời sống đủ đầy để áp dụng trong đời sống thực tế.