DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11, giáo viên.

  • Người đang học tiếng Anh trình độ Trung cấp.

Cập nhật gần nhất 22/08/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

Cuốn sách “Tiếng Anh 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 10 bài giảng chính xoay quanh các chủ đề đời sống - xã hội như: Chênh lệch thế hệ, các mối quan hệ, những vấn đề mang tính toàn cầu… giúp cho các em học sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh về các vấn đề liên quan. Ngoài ra, các chủ đề kể trên cũng giúp ích rất nhiều cho người học trong việc xây dựng một tư duy phản biện bằng tiếng Anh khi nói đến các vấn đề xã hội như: Quan tâm đến người yếu thế hơn, giáo dục tân tiến, sức khỏe và tuổi thọ của cư dân…